Версія для друку
Понеділок, 28 вересня 2015 08:10

Пенсії учасників бойових дій у період Другої світової війни та членів сімей загиблих воїнів звільнено від оподаткування

внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» (далі — Закон).

Цим Законом пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) доповнено абзацом дру­гим такого змісту:

«Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Оскільки пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу регулює оподаткування пенсій та довічного грошового утриман­ня, то внесене Законом № 653 доповнення до цього під­пункту звільняє від обкладення податком на доходи фі­зичних осіб пенсії, які виплачуються учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту».

Згідно з чинними сьогодні нормами Кодексу підляга­ють обкладенню податком на доходи фізичних осіб (за ставками 15 і 20%) та військовим збором (за ставкою 1,5%) пенсії, якщо їхній розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у 2015 р. — 3654 грн), — у частині такого перевищення.

Крім того, пенсії названих осіб з 1 вересня 2015 р. та­кож будуть звільнені від обкладення військовим збором. Хоча в Законі № 653 прямої норми щодо такого звільнен­ня немає, але оскільки суми одержуваних цими особами пенсій звільнено від обкладання податком на доходи фі­зичних осіб, то ці самі суми пенсій на підставі пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу не підлягають обкладенню військовим збором.

Таким чином, пенсії (незалежно від їхнього розміру) учасників бойових дій у період Другої світової війни, інва­лідів війни та осіб, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

 

соціального захисту», нараховані починаючи з 1 ве­ресня 2015 р.. не підлягатимуть обкладенню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Для полегшення застосування Закону № 653 нагадає­мо, що перелік осіб, яких віднесено до учасників бойових дій та інвалідів війни, визначений ст. 5—7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту», а період Другої світової війни — це проміжок ча­су з 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 р. Статтею 10 За­кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со­ціального захисту» визначено перелік осіб, віднесених до членів сімей військових, які загинули чи по  мерли, в тому числі внаслідок участі в АТО.

Начальник відділу з

питань призначення, перерахунку

та виплати пенсій                                                                         Н.Волянюк                                             

Переглядів 1234