19 вересня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Влада і громадськість
Регуляторна політика
Підприємництво
Прес-центр
Доступ до публічної інформації
Каталог послуг
Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Звернення громадян
  Центр надання адмін послуг
  Туризм
 • Децентралізація влади
 • Очищення влади
 • Перелік земельних ділянок
 • Підрозділи органів влади
 • Євроатлантична інтеграція
 • Доступність до об'єктів
 • Містобудування та архітектура
  Охорона здоров'я
 • Я МАЮ ПРАВО
 • Збройні Сили України
 • Протидія домашньому насильству
 • Реєстр колективних договорів
 • Рішення комісії ТЕБ і НС
 • ВСЕ ПРО COVID-19
 • АРХІВ НОВИН

  « Вересень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  Понеділок, 03 червня 2019 11:39

  Контрольні повноваження органів Казначейства

  Без наявності потужної та ефективної системи управління державними фінансами неможливе  створення суспільного середовища зі стійким економічним зростанням. Велике значення має контроль з боку держави за  законністю та обґрунтованістю використання фінансових  ресурсів на всіх стадіях бюджетного процесу. Саме з цією метою виконання певних контрольних повноважень державою покладено на органи Казначейства.

  Повноваження органів Казначейства щодо контролю за дотриманням  бюджетного законодавства регламентуються Бюджетним  кодексом України та Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215. Схема контрольних повноважень органів Казначейства  відображена на мал.1.

   Малюнок1. Повноваження органів Казначейства, щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства

  У процесі виконання дохідної частини бюджетів органи Казначейства, здійснюють контроль на стадіях зарахування, повернення помилково або надміру зарахованих платежів. Підставою для проведення платежів є висновки (подання в іншій формі) органів, які контролюють справляння надходжень бюджетів, ухвали суду. Дані документи перевіряються органами  Казначейства на предмет як законності повноважень тих хто їх приймає, так і правильності оформлення зазначених документів.

  В процесі казначейського обслуговування бюджетів за видатками проводиться велика кількість тісно пов’язаних між собою контрольних процедур. Попередженню вчинення правопорушень сприяє контроль, який здійснюється  працівниками органів Казначейства майже на всіх стадіях виконання відповідних бюджетів за видатками та кредитуванням.

  Здійснення контролю при поданні мережі головними розпорядниками  бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня забезпечує відповідність інформації в ній встановленим вимогам до складання, передбачених чинним законодавством та даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Дана функція органів Казначейства дозволяє впорядкувати систему взаємозв’язків між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів та визначити ієрархію їх підпорядкованості. Таким чином, закладаються основи для побудови системи підзвітності у бюджетній сфері, забезпечується правильність та своєчасність розподілу асигнувань в розрізі територій, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів.

  У ході виконання державного та місцевих бюджетів за видатками, Казначейством здійснюється контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету відповідно до частини другої статті 47 Бюджетного кодексу України.

  У визначений законодавством термін (протягом 30 днів з дня прийняття Закону про державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет) Міністерство фінансів України або місцеві фінансові органи подають до Казначейства та його територіальних органів  затверджений розпис державного та місцевих бюджетів.

   Дані розписи опрацьовуються Казначейством в частині розпису державного бюджету і витяги з нього доводяться до головних розпорядників коштів державного бюджету. В частині розпису місцевих бюджетів витяги з нього доводяться місцевими фінансовими органами до головних розпорядників коштів місцевих бюджетів. Отримані головними розпорядниками коштів державного бюджету витяги від Казначейства, а головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів - від місцевих фінансових органів, є підставою для затвердження в установленому порядку планових документів для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.

  Розпорядники бюджетних коштів подають до відповідних органів Казначейства протягом п’яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів (державного бюджету), плани спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду.

  Забезпечення контрольних дій зі сторони  органів Казначейства  при поданні  даних документів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів дає змогу не допустити:

  • порушення порядку або термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджетів;
  • порушення встановлених термінів доведення документів про обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів;
  • виникнення різного роду помилок щодо невідповідності планових показників.

  Окрім  того, органи Казначейства  на етапі реєстрації  бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань забезпечують попередній контроль, а при оплаті рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів - поточний контроль.

  Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль відповідності взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками, паспорту бюджетної програми.

  Не  підлягають реєстрації:

  а) бюджетні зобов’язання в разі:

  - відсутності в розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

  - відсутності документів, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;

  - відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми;- невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню,  паспорту бюджетної програми;

  - відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;

  - недотримання  розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень і обмежень, що вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

  - недотримання вимог щодо оформлення  поданих документів;

  б)  бюджетні фінансові зобов’язання в разі:

  - відсутності відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

  - відсутності в розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

  - відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання;

  - недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

  - невідповідності фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов’язанню, відображеному в бухгалтерському  обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

  - недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

  Реєстрація в обліку органів Казначейства взятих розпорядниками бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, по суті є підтвердженням їх  легітимності.

  У разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов’язання  та бюджетного фінансового зобов’язання, в межах залишків бюджетних коштів на рахунках за відповідними кодами економічної класифікації видатків та кредитування, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів  здійснюють платежі шляхом подання до органів Казначейства платіжних доручень. Платіжні доручення  не приймаються  до виконання у разі:

  • неправильного заповнення реквізитів, або не заповнення хоча б одного з реквізитів та недотримання вимог до оформлення платіжного документа;
  • відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
  • невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов’язанням та бюджетним фінансовим зобов’язанням;
  • невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;
  • обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;
  • накладання арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
  • зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
  • надходження до органів Казначейства відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства в сфері закупівель або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;
  • відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;
  • перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планах спеціального фонду місцевих бюджетів, планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;
  • неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;
  • відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

  Якщо платіжне доручення не прийняте по причинах вказаних вище, то воно повертається  без виконання органами Казначейства розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів від яких надійшло з вказанням причини повернення.

  При складанні фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів та звітності про виконання кошторисів бюджетних установ органи Казначейства здійснюють контроль щодо:

  - достовірності включених даних до звітів про виконання державного та місцевих бюджетів, річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), а також дотримання порядку та термінів подання таких звітів;

  - дотримання встановлених вимог до складання звітності про виконання бюджетів;

  - дотримання встановлених порядку та термінів подання фінансової і  бюджетної звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у повному обсязі;

  - відповідності даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку органів Казначейства.

  Важливість контрольної функції органів Казначейства полягає у виявленні та фіксуванні порушень бюджетного законодавства, частина з яких упереджується на етапі попереднього та поточного  контролю  шляхом не прийняття до виконання документів розпорядників, оформлених з порушеннями, та одночасним застосуванням  заходів впливу визначених статтею 117 Бюджетного кодексу України.

  Як свідчить динаміка наданих органами Казначейства Волинської області попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства, за останні роки їх кількість суттєво зросла. Динаміка наданих органами Казначейства Волинської області попереджень за 2013-2018 роки  наведена на мал. 2.

  Малюнок 2. Динаміка наданих органами Казначейства Волинської області попереджень за 2013-2018 роки

  Практика показує, що левова частка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства складається на етапі попереднього контролю, при взятті або реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань, в основному за порушення термінів реєстрації первинних документів (договорів, рахунків, актів виконаних робіт, накладних на отримання товару, тощо).

  Нерідко до оформлення попереджень спонукають порушення в дотриманні учасниками бюджетного процесу законодавства щодо порядку та термінів подання і затвердження кошторисів, а також  документів, що входять до складу справ з юридичного оформлення рахунків, зокрема карток зі зразками підписів, реєстраційних карток. Мають місце порушення порядку та термінів подання звітності та порушення вимог  Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів.

  Аналізуючи процес застосування заходів впливу можна спостерігати системність допущення порушень одними і тими ж установами, які перебувають на обслуговуванні в органах Казначейства. Зокрема, на протязі 2018 року, працівниками управлінь області складено 73 попередження десятьом одним і тим самим розпорядникам коштів, що становить  майже 18 відсотків від загальної кількості складених попереджень. Це свідчить про те, що застосування  заходів впливу лише у вигляді попереджень, є недостатнім для забезпечення належної бюджетної дисципліни зі сторони розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо передбачення адміністративної відповідальності посадових осіб бюджетних установ за правопорушення, які впливають на бюджетний процес дало б більшу результативність дотримання учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства.

  Неухильне дотримання вимог бюджетного законодавства упередить факти виникнення порушень розпорядниками(одержувачами) бюджетних коштів, мінімізує застосування заходів впливу органами Казначейства та дасть змогу найбільш раціонально та ефективно використовувати бюджетні кошти. В свою чергу, органами Казначейства на постійній основі проводиться  роз’яснювальна робота із питань застосування бюджетного законодавства через проведення різних комунікативних заходів (тренінгів, семінарів, круглих столів тощо), що має на меті вдосконалення знань чинного бюджетного законодавства, змін до нього та підвищення бюджетної дисципліни розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

  Отже, сьогодні органам Казначейства відведена значна роль у зміцненні системи фінансового контролю в Україні та забезпеченні ефективного ведення бюджетної політики, спрямованої на  покращення соціально-економічної ситуації як в цілому по країні, так і її регіонах.

  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Бюджетний кодекс України:Закон України від 08.06.2010 №2456-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

  1. Наказ МФУ від 24.12.2012 року №1407 « Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13

  1. Наказ МФУ від 23.08.2012 року №938 « Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»[Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12

  1. Наказ МФУ від 03.09.2013 року №787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13

  1. Наказ МФУ від 02.03.2012 року №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12

  1. Наказ МФУ від 24.01.2012 року №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового держаного соціального і пенсійного страхування» [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12
  2. Наказ МФУ від 28.02.2017 року №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17
  3. Наказ ДКСУ від 13.02.2012 року №52 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету» [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU1188.html
  4. Контрольні повноваження органів казначейської служби [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://pidruchniki.com/1499052846101/ekonomika/kontrolni_povnovazhennya_organiv_kaznacheyskoyi_sluzhbi

  10.Аналітичні матеріали сектору внутрішнього аудиту Головного Управління державної казначейської служби України у Волинській області.

  1. Наказ ДКСУ від 06.02.2018 року N36 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU1645.html
  2. Наказ МФУ від 21.10.2013 року  №885 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13
  3. Наказ ДКСУ від 17.11.2014 року №318 «Про затвердження Порядку організації роботи, функцій та завдань структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0318840-14
  4. Наказ ДКСУ від 07.02.2018 року №38 “Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя” [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0038840-18

  Начальник Управління державної казначейської 

  служби України у Турійському районі Волинської

  області  Яковініч Жанна Миколаївна

   

  Переглядів 2364 Останнє редагування Понеділок, 03 червня 2019 11:52
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Турійська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Турійській райдержадміністрації.
  Адреса: 44800, Україна, Волинська область, смт Турійськ, майдан Центральний, 5 тел. (03363) 2-13-78, e-mail: info@turadm.gov.ua
  © 2014 turadm.gov.ua