05 червня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Влада і громадськість
Регуляторна політика
Підприємництво
Прес-центр
Доступ до публічної інформації
Каталог послуг
Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Звернення громадян
  Центр надання адмін послуг
  Туризм
 • Децентралізація влади
 • Очищення влади
 • Перелік земельних ділянок
 • Підрозділи органів влади
 • Євроатлантична інтеграція
 • Доступність до об'єктів
 • Містобудування та архітектура
  Охорона здоров'я
 • Я МАЮ ПРАВО
 • Збройні Сили України
 • Протидія домашньому насильству
 • Реєстр колективних договорів
 • Рішення комісії ТЕБ і НС
 • ВСЕ ПРО COVID-19
 • АРХІВ НОВИН

  « Червень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  Четвер, 10 жовтня 2013 09:32

  Положення про юридичний сектор

  Положення про юридичний сектор

   

   

  РАТНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   21 березня 2013 року                   смт  Ратне                                             № 92

  Про затвердження Положення про юридичний сектор

  апарату районної державної адміністрації

           Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 березня 2013 року № 43-ос «Про внесення змін в додатки 1, 2, 3 розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації від 31 жовтня 2012 року № 45-ос “Про упорядкування структури Ратнівської районної державної адміністрації”:

  1.Затвердити Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (додається).

       2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 14 травня 2009 року № 140 “Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації”.

  Голова                                                                                  В.В. ЛАВРЕНЮК

  Повх  21 833

          

   

   

            ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження голови

             райдержадміністрації

             21.03.2013 № 92

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

       1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного сектору апарату районної державної адміністрації.

       2. Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (далі – юридичний сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.

       3. Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

       З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Мін’юсту.

       4. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах.

       5. Юридичний сектор підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації.

       6. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається.

       7. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення розпоряджень та інших документів районної державної адміністрації, а також структурних підрозділів у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду головою районної державної адміністрації, начальником управління, відділу, сектору.

       У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування, сектор подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.

       8. Юридичний сектор відповідно  до покладених на нього завдань:

       1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;

       2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

       3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

       4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

       5) переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

       6) інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

       7) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

       8) разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

       9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

       10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

       11) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників  заінтересованих структурних підрозділів;

       12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

       13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності районної державної адміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

        14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

       15) подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

       16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

      17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в структурних підрозділах районної державної адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції щодо її поліпшення, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

       18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

       19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

       20) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників районної державної адміністрації, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

       21) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації;

       22) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

       9. Покладення на юридичний сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

       10. Юридичний сектор має право:

       1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації;

       2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформації, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних (місцевих, регіональних) органів, що належать до сфери  управління органу виконавчої влади.

       З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору;

       3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

       4) інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на юридичний сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих, регіональних) органів, що належить до сфери управління органу виконавчої влади.

       11. Районна державна адміністрація зобов’язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

       12. Підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору апарату райдержадміністрації організовує Мін’юст та його територіальні органи.

       13. На посаду завідувача юридичного сектору апарату районної державної адміністрації призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом у державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

       14. Завідувач юридичного сектору:

       1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний сектор;

       2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб структурних підрозділів, що належить до сфери управління районної державної адміністрації;

       3) подає пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

  Переглядів 1195 Останнє редагування Четвер, 10 жовтня 2013 09:38
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Турійська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Турійській райдержадміністрації.
  Адреса: 44800, Україна, Волинська область, смт Турійськ, майдан Центральний, 5 тел. (03363) 2-13-78, e-mail: info@turadm.gov.ua
  © 2014 turadm.gov.ua