Версія для друку
Понеділок, 05 травня 2014 16:19

Запобігання проявам корупції

Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

АНТИКОРУПЦІЙНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Закон України "Про запобігання корупції"

Повідомити про корупційне правопорушення

Володимир-Волинська районна державна адміністрація співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у райдержадміністрації є Корніюк Тетяна Олександрівна.

Повідомлення про корупцію можна подати через спеціальну телефонну лінію, електронну пошту та іншими засобами поштового зв’язку. 

Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення:+38(03342)2-36-05

Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок - четвер: з 8-ї год до 17 год., п’ятниця: з 8-ї год. до 16 год. з щоденною перервою з 13 год. до 14 год.

Електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів):Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зразок форми Повідомлення про корупцію*

* інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» , яке подається через захищену електронну пошту, з підписом у сканованому вигляді.

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції».

 

Інформація про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції» за 2017 рік

(прийнятий 14 жовтня 2014 року № 1700-VII)

На виконання законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки” та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією організована і здійснювалася робота в напрямку запобігання корупції.

Проведений аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства у 2017 році. Аналітична інформація з рекомендаціями щодо покращення цього напрямку роботи доводиться до посадових осіб на відповідних нарадах та навчаннях в райдержадміністрації.

Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, семінарах сільських, селищних голів, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них, врегулювання конфлікту інтересів.

Вжиті заходи та організована робота щодо належного забезпечення інформаційно-технічного супроводу, вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. Структурним підрозділам райдержадміністрації та Устилузькому міському, сільським, головам надано рекомендації щодо забезпечення проведення роботи з вказаного вище питання.

Крім того, звернуто увагу керівників на дотримання вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Відповідно перегляду поданих е-декларації та за інформацією структурних підрозділів райдержадміністрації (юридичних осіб публічного права) всі особи (крім однієї), які повинні були подати до 01.04.2017 р., подали е-декларації.

Забезпечено невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції. За звітний період до райдержадміністрації не надходили вищевказані звернення. Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання.

У межах реалізації превентивних заходів, спрямованих на попередження корупційних проявів на державній службі, значна увага приділялась питанням ґрунтовного вивчення державними службовцями органів виконавчої влади діючого антикорупційного законодавства України.

Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців, в тому числі під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

У районній державній адміністрації проводиться перевірка стосовно новопризначених осіб, передбачена Законом України «Про очищення влади».

При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

Керівникам установ, управлінь та відділів райдержадміністрації, сільським, селищним головам направлено до відома та виконання постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення”.

Працівники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (9 посадових осіб).

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з посадовцями, що, в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”. Відповідно до п.4 ст. 53 Закону України ,,Про запобігання корупції” забезпечено умови для повідомлень працівниками (викривачі) про порушення вимог цього Закону, розмістивши на сайті райдержадміністрації для їх звернень електронну адресу та телефон. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”.

У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

Здійснюються заходи із запровадження електронного цифрового підпису для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями. У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу.

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

- доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

- виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

- направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

- надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

З метою створення дієвої співпраці з громадськістю в міськрайонній газеті «Слово правди» друкувалися графіки прийому громадян керівництвом ВП ГУ Національної поліції у Волинськійській області та графік прийому громадян в населених пунктах дільничними інспекторами поліції.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

На виконання визначених Парламентом та Урядом завдань з підвищення рівня доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» НАЗК 24.11.2017 проводило семінари з роз’яснення законодавства про конфлікт інтересів для державних службовців апаратів та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади обласного та районного рівнів.

Запроваджено проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечено ґрунтовне вивчення положень Закону України “Про запобігання корупції”. Проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота, спрямована на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції.

 

Довідка

Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

(колегія райдержадміністрації у грудні 2016 року)

14 жовтня 2014 року прийнятий  ЗУ «Про запобігання корупції», який введений у дію 26.04.2015 з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.

Відповідно до вимог законів України ,,Про запобігання корупції”, «Про очищення влади»,  «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки»,«Про затвердження спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком»райдержадміністрацією протягом 2016 року проводилася відповідна робота.

Для забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»  головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від  04 березня 2015 року №75 «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

За результатами проведених перевірок встановлено, що до державних службовців райдержадміністрації у 2016 році не застосовувалися заборони, передбачені частиною 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», зокрема, заборона обіймати свої посади.

Одночасно із Законом України «Про державну службу» набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 р. № 246. 

За звітний період оголошено 9 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, з них проведено 6.

При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності. Важливим аспектом в роботі на напрямку профілактики та запобігання корупції є заходи, спрямовані на покращення якості підбору претендентів на посади державних службовців.

Претендентів на посади державних службовців в обов’язковому порядку начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації ознайомлює з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

На колегіях, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації  запроваджений обов’язковий періодичний розгляд питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них, забезпечення вжиття заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Працівники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

У 2016 році пройшли навчання 5 державних службовців за програмами тематичних  семінарів.

Запроваджено проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечено ґрунтовне вивчення положень Закону України “Про запобігання корупції”.

У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу.

З метою забезпечення результативного, своєчасного та якісного виконання доручень органів державної влади вищого рівня, а також вчасного прийняття власних рішень, ведеться реєстрація вхідної кореспонденції, отриманої через електронну пошту, в системі електронного документообігу та вихідної кореспонденції.

 Також, райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень в зазначеній вище системі. Всі розпорядження, затверджені головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 року, доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює багатофункціональний Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з чиновниками, що в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

З метою реалізації положень Закону України ”Про доступ до публічної інформації”  від 13 січня 2011 року, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 липня 2011 року № 342 затверджено Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, та форму запиту на інформацію.

Щодо відкритості і прозорості функціонування районної державної адміністрації, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері та на веб-сайті райдержадміністрації розміщено інформацію про керівництво району, структуру райдержадміністрації, оновлюється інформація про наявні вакансії в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, подається інформація про проведення конкурсів у райдержадміністрації.

При райдержадміністрації створена громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм райдержадміністрації. Склад громадської ради  затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 квітня 2016 року № 144. На засіданні громадської ради утворена робоча група , до якої увійшли представники інститутів громадянського суспільства району. У засобах масової інформації оприлюднюються матеріали, пов’язані з антикорупційною діяльністю райдержадміністрації.

Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та функціонує “телефон довіри” згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 листопада № 455.

Райдержадміністрацією забезпечено невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції. За звітний період до райдержадміністрації не надходили вище вказані звернення.

Проводиться аналіз стану виконання та практичної реалізації положень Закону України “Про запобігання корупції”, удосконалюються існуючі внутрішні механізми контролю, що сприяють запобіганню та виявленню корупційних правопорушень, а також надаються пропозиції щодо вдосконалення антикорупційних заходів.

На колегіях та службових нарадах у райдержадміністрації розглядаються питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері.

             Особлива увага приділяється застосуванню окремих положень ЗУ «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (розділ VII статті з 45 по 52-1 ) – це реєстр е-декларацій чиновників, який вестиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Закон передбачає впровадження принципово нового підходу до декларування майна, доходів, видатків та фінансових зобов’язань декларантів.

Цей підхід включає в себе значно ширший перелік відомостей, які повинні бути зазначені у декларації та подання цих відомостей через онлайн форму на веб-сайті НАЗК.

НАЗК 10 червня 2016 року прийнято рішення № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, із змінами) про початок роботи системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року.            Система електронного декларування запроваджується в два етапи.

Перший етап (початок з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року - 31 жовтня 2016 року) - щорічні декларації за 2015 рік подали високопосадовці.

Другий етап (з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року – 01 квітня 2017 року) – подають всі інші суб’єкти декларування.

          У зв’язку з цим прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня 2016 № 401 "Про забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

         Тому, важливим є навики користування електронними засобами подання таких декларацій, а   також  забезпечення  належного   рівня  знань  посадовими 

особами структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації відповідних положень антикорупційного законодавства.

Районна державна адміністрація і в подальшому, в межах наданих повноважень, проводитиме роботу з практичної реалізації вимог нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, підвищення рівня правової свідомості державних службовців.


         Інформацію про стан виконання Закону України “Про запобігання корупції” взяти до відома.

Довідка

Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання корупції» (колегія райдержадміністрації 26 листопада 2015 року)

         З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», який вступив у дію 26 квітня,  «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2012 року №706 «Питання запобігання і виявлення корупції» райдержадміністрацією протягом 2015 року проводилась відповідна робота.   

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 жовтня 2013 року за №346 затверджена Програма щодо запобігання і протидії корупції у Володимир-Волинському районі на 2013-2015 роки.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 8 січня 2014 року №2 (із змінами внесеними розпорядженням від 23.10.2014 №357) визначена уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції в райдержадміністрації. Такою особою визначена начальник юридичного відділу, а у разі відсутності – провідний спеціаліст.

         У структурних підрозділах наказами керівників визначені уповноважені особи  з питань запобігання та виявлення корупції та затверджені відповідні  положення. 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №61 «Питання проведення антидискримінаційної  експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів» юридичним відділом забезпечується проведення антидискримінаційної експертизи проектів розпоряджень, які є нормативно-правовими актами. У 2015 році головою райдержадміністрації прийнято 7 розпоряджень, які є нормативно-правовими актами.

         На виконання п.6 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» уповноваженою особою у квітні здійснена перевірка своєчасності подання декларацій, в результаті якої встановлено, що усі суб’єкти декларування вчасно подали декларації, а також здійснена перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів, яка полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.  Фактів виявлення конфлікту інтересів не встановлено.

            Для перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, усі подані державними службовцями декларації були надіслані до Державної фіскальної служби України.

   З початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», тобто, шляхом заповнення декларацій про доходи  на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції усі перевірки декларацій будуть здійснюватись  Національним агентством.

            Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2015 №75 «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» в районній державній адміністрації проведена перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади» стосовно керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їхніх заступників, структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, директора районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  та посадових осіб апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації.

         На даний момент опрацьовані відповіді, що надійшли від органів перевірки та підготовлені довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо керівника апарату та начальників структурних підрозділів райдержадміністрації.

         За результатами перевірки встановлено, що заборони, передбачені частинами 3 і 4 ст.1 Закону «Про очищення влади» до працівників райдержадміністрації не застосовувались; відомості щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, подані за минулий рік є достовірними.   

         Прийняття на посади посадових осіб райдержадміністрації здійснюється за результатами конкурсного відбору. Протягом 2015 року проведено 1 конкурс, прийнято на посаду 2 працівників, 1 по переводу, 1 – за результатами конкурсу.     

З метою покращення умов отримання фізичними і юридичними особами адміністративних послуг в районі поліпшено організаційні засади надання таких послуг, зокрема, згідно графіка роботи ЦНАПу, прийом громадян адміністраторами райдержадміністрації у будні дні  здійснюється до 20-00, а також проводиться у суботу. Створено належні умови у приміщеннях, призначених для прийому громадян, забезпечено вільний та зручний доступ до адміністратора осіб літнього віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Станом на 15 листопада ЦНАПом  надано 5107 послуг. 

Забезпечене функціонування у мережі Інтернет веб-сторінки райдержадміністрації з інформацією про центр надання адміністративних послуг, перелік та  порядок надання відповідних адміністративних послуг. Станом на 15 листопада до переліку адміністративних послуг, що надаються ЦНАПом  райдержадміністрації, включено 60  послуг. З 1 січня наступного року УНАПом також будуть прийматись заяви від громадян про реєстрацію нерухомого майна та від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців.

З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень,  оперативного реагування на порушені питання, в райдержадміністрації постійно проводиться телефонна «гаряча лінія» з головою  райдержадміністрації. Особливої активності громадян при проведенні прямої телефонної лінії не спостерігається.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2011 №724 в райдержадміністрації створено громадську приймальню з надання безоплатної правової допомоги. Щоденну роботу громадської приймальні організовують працівники юридичного відділу шляхом надання консультацій з правових питань. Найчастіше громадяни звертаються по питаннях права на спадщину, оформлення спадщини, земельних питань та оформлення різних документів, а останнім часом і субсидій. Робота громадської приймальні забезпечена. 

Станом на 15 листопада на адресу райдержадміністрації надійшло 436 звернень громадян. Звернень щодо неправомірних чи незаконних дій чи бездіяльності  працівників райдержадміністрації не надходило.   

   Для забезпечення відкритості та прозорості в роботі органів виконавчої влади, створення більш ефективного механізму залучення  громадськості до процесу прийняття рішень, врахування думки громадськості на офіційному веб-сайті райдержадміністрації існують рубрики і підрубрики, які регулярно та оперативно наповнюються.

   На сайті райдержадміністрації розміщена рубрика «Запобігання проявам корупції», яка постійно поновлюється.  

   Працівники райдержадміністрації постійно підвищують свою кваліфікацію на базі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій по питаннях запобігання корупції.   

   Протягом 2015 року посадові особи райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягались.

   Інформація з Володимир-Волинського міського суду протягом 2015 року про вчинення корупційних правопорушень іншими посадовими особами на адресу райдержадміністрації не надходила.

 

Довідка

Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (колегія райдержадміністрації 27 листопада 2014 року)

З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2012 року №706 «Питання запобігання і виявлення корупції» райдержадміністрацією протягом 2014 року проводилась відповідна робота.   

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 жовтня 2013 року №346 затверджена Програма щодо запобігання і протидії корупції у районі на 2013-2015 роки.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 липня 2013 року затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 8 січня 2014 року №2 визначена уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції в райдержадміністрації.

         У структурних підрозділах наказами керівників визначені уповноважені особи  з питань запобігання та виявлення корупції та затверджені відповідні  положення. 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №61 «Питання проведення антидискримінаційної  експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів» юридичним відділом забезпечується проведення антидискримінаційної експертизи проектів розпоряджень, які є нормативно-правовими актами.

         На виконання п.6 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» уповноваженою особою у квітні здійснена перевірка своєчасності подання декларацій, в результаті якої встановлено, що усі суб’єкти декларування вчасно подали декларації.

         На виконання Наказу Мін’юсту України від 20.05.2014, який зареєстрований у Мін’юсті 5 червня 2014 року (набрав чинності 20 червня  2014 року) «Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» заведений журнал реєстрації здійснення контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

         Починаючи з 20 червня 2014 року проведено 3 перевірки логічного та арифметичного контролю декларацій: 1 працівник звільнився та 2 були призначені на посаду. За результатами логічного та арифметичного контролю помилки щодо зазначених у декларації відомостей не виявлені.      

Прийняття на посади посадових осіб райдержадміністрації здійснюється за результатами конкурсного відбору, а також забезпечується організація спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави. Протягом 2014 року прийнято на посаду 2 працівника апарату райдержадміністрації та 1 начальника структурного підрозділу.

З метою покращення умов отримання фізичними і юридичними особами адміністративних послуг в районі поліпшено організаційні засади надання таких послуг, зокрема, згідно графіка роботи ЦНАПу, прийом громадян адміністраторами райдержадміністрації у будні дні  здійснюється до 20-00, а також проводиться у суботу. Створено належні умови у приміщеннях, призначених для прийому громадян, забезпечено вільний та зручний доступ до адміністратора осіб літнього віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Станом на 20 листопада ЦНАПом  надано 1287 послуг. 

Забезпечене функціонування у мережі Інтернет веб-сторінки райдержадміністрації з інформацією про центр надання адміністративних послуг, перелік та  порядок надання відповідних адміністративних послуг. Станом на 20 листопада до переліку адміністративних послуг, що надаються ЦНАПом  райдержадміністрації, включено 80 послуг.

З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень,  оперативного реагування на порушені питання, в райдержадміністрації постійно проводиться телефонна «гаряча лінія» з головою, першим заступником та керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2011 №724 в райдержадміністрації створено громадську приймальню з надання безоплатної правової допомоги. Щоденну роботу громадської приймальні організовують працівники відділу шляхом надання консультацій з правових питань. Найчастіше громадяни звертаються по питаннях права на спадщину, оформлення спадщини, земельних питань та оформлення різних документів. Робота громадської приймальні забезпечена. 

Станом на 20 листопада на адресу райдержадміністрації надійшло 507 звернень громадян. Звернень щодо неправомірних чи незаконних дій працівників райдержадміністрації не надходило.   

Для забезпечення відкритості та прозорості в роботі органів виконавчої влади, створення більш ефективного механізму залучення  громадськості до процесу прийняття рішень, врахування думки громадськості на офіційному веб-сайті райдержадміністрації існують рубрики і підрубрики, які регулярно та оперативно наповнюються.

Зокрема, з метою публічного обговорення громадськістю важливих соціально-економічних і суспільно-політичних питань на веб-сторінці та в міськрайонній газеті «Слово Правди» розміщуються проекти розпоряджень та регуляторних актів для громадського обговорення, вивчається громадська думка щодо зазначених проектів нормативно-правових актів. Кожний охочий має можливість висловити свої пропозиції та зауваження до проектів.

Протягом 2014 року до посадові особи райдержадміністрації  не притягались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

За інформацією Володимир-Волинського міського суду протягом 2014 року до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за вчинення корупційних правопорушень притягнуті 2 депутати сільських рад на підставі ст.176-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог фінансового характеру – неподання декларації про доходи та 1 голова дільничної виборчої комісії на підставі ч.2 ст.175-5 КУпАП (обмеження щодо одержання дарунка).    

 На підставі викладеного та з метою покращення роботи щодо запобігання і протидії корупційним проявам серед державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пропоную керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузькому міському, сільським головам:

- на нарадах при керівниках або засіданнях виконкомів розглянути стан роботи із запобігання і протидії корупції;

         - інформацію Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» взяти до відома.

Переглядів 94097 Останнє редагування Субота, 16 січня 2021 14:40